OBVESTILO STARŠEM

Spoštovani starši

Obveščamo vas, da nekateri učenci v šolo prinašajo nevarne in prepovedane predmete (noži, kabli, vžigalniki…). Šola tega v skladu z vzgojnim načrtom in hišnim redom ne dopušča in vnos tovrstnih predmetov nikakor ni dovoljen. V primeru, da bomo prejeli informacijo, da ima vaš otrok v šoli predmet, ki ogroža varnost, ali ga celo uporablja, bomo primorani o tem obvestiti pristojne zunanje organe, nevarne in prepovedane predmete pa bomo po dogovoru predali policiji, saj smo to dolžni storiti (prekrški, kazniva dejanja). Do prihoda policije oziroma drugih organov, bo otrok zadržan v šoli. O tem vas bo obvestil razrednik. 

V šolo je vnos in uporaba nevarnih in prepovedanih predmetov, ki lahko ogrožajo varnost STROGO PREPOVEDANA. 

Prosimo vas, da se o tem doma pogovorite s svojim otrokom ter nam zagotovite, da nevarnih predmetov vaš otrok ne bo prinašal v šolo. Večkrat preglejte šolsko torbo, žepe … Glede na praznični čas, se z otrokom pogovorite tudi o pirotehničnih sredstvih.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnatelj