1. - 5. razred

Začetna skupina za francoščino kot neobvezni izbirni predmet v drugem triletju