UČENCI

Interesne dejavnosti

  DEJAVNOST RAZ. UČITELJ DAN URA 1. Otroški pevski zbor 1.-3. ga. Urša Koritnik torek 13:40-14:25 2. Likovni krožek 1. ga. Barbara Vasle torek 12:45-13:30 4. Košarka – dečki 1. g. Dejan Bunčič petek 13:30-14:15 5. Košarka – dečki 2 g. Dejan Bunčič petek...

Hišni red

Hišni red    Nekaj poudarkov: Ukrepi za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb: – prepovedana je uporaba nedovoljenih naprav in pripomočkov, – upoštevati je potrebno pravila obnašanja v šolskem prostoru, – ukrepanje v primeru...

Knjižnica

V šolski knjižnici je preko 16 000 knjig. Knjižnica je odprta vsak dan, od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 14.20, v petek pa od 11.00 do 13.30.     Knjižničarka vodi tudi učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si učbenike izposojajo učenci šole....

Seznami knjig za bralno značko

BRALNA ZNAČKA 9.RAZRED Preberi šest knjig: Konc Lorenzutti, N.: AVTOBUS  OB TREH Černič, J.: BEBO De Wild, E.: BRATOVA SKRIVNOST Bondoux, A.L.: ČAS ČUDEŽEV Gardner, S.: ČRVIVA LUNA Piwkowska, A.: FRANČIŠKA Dolenc, M.: GOLO MORJE Cassidy, A.: ISKANJE J. Sokolov, C.:...

Šolski zvonec

Ura OŠ Preska   POŠ Sora POŠ Topol PU 7.30—8.15   7.30—8.15 1. 8.20—9.05 8.00—8.45 8.20—9.05 2. 9.10—9.55 8.50—9.35 9.10—9.55   MALICA 9.55—10.15 MALICA 9.35—10.00 MALICA 9.55—10.15 3. 10.15—11.00 10.00—10.45 10.15—11.00 4. 11.05—11.50 10.50—11.35...

Urnik 1.a

1.A PON TOR SRE ČET PET
Predura JV1 JV1 JV1 JV1 JV1
1. ura SLJ MAT SLJ MAT SLJ
2. ura MAT ŠPO ŠPO SLJ SLJ
3. ura SPO SLJ MAT ŠPO LUM
4. ura NIP GUM SPO SPO LUM
5. ura OPB DOD NIP GUM OPB
6. ura OPB IND OPB OPB OPB
7. ura OPB OPB IND OPB OPB
8. ura OPB OPB IND IND OPB
9. ura OPB OPB OPB OPB

Urnik 1.b

1.B PON TOR SRE ČET PET
Predura JV1 JV1 DOD JV1 JV1
1. ura SLJ MAT SLJ SLJ SLJ
2. ura MAT ŠPO MAT ŠPO SLJ
3. ura NIP SPO SLJ MAT SPO
4. ura SPO GUM LUM GUM ŠPO
5. ura OPB OPB LUM OPB OPB
6. ura OPB IND NIP OPB OPB
7. ura OPB OPZ OPB OPB OPB
8. ura OPB OPB OPB IND OPB
9. ura OPB OPB OPB OPB

Urnik 2.a

2.A PON TOR SRE ČET PET
Predura JV2 JV2 JV2 JV2 JV2
1. ura SLJ DSP SLJ MAT SLJ
2. ura SLJ MAT MAT SLJ ŠPO
3. ura MAT SLJ ŠPO SPO LUM
4. ura GUM SLJ SPO GUM ISP
5. ura OPB DOD DSP TJA OPB
6. ura OPB IND IND DŠV OPB
7. ura DŠV OPB IND OPB OPB
8. ura OPB OPB IND IND OPB
9. ura OPB OPB OPB OPB

Urnik 2.b

2.B PON TOR SRE ČET PET
Predura JV2 JV2 JV2 JV2 JV2
1. ura MAT ŠPO SLJ MAT SLJ
2. ura SLJ MAT MAT SLJ SLJ
3. ura SLJ SLJ GUM LUM ŠPO
4. ura SPO SPO ŠPO LUM ISP
5. ura OPB GUM IND DOD OPB
6. ura DŠV IND IND OPB OPB
7. ura OPB OPB IND DŠV OPB
8. ura OPB OPB IND IND OPB
9. ura OPB OPB OPB OPB

Urnik 3.a

3. A PON TOR SRE ČET PET
Predura DOP JV3 JV4 JV5 JV6
1. ura SLJ ŠPO MAT MAT SLJ
2. ura MAT SLJ SLJ GUM ISP
3. ura SPO TJA TJA SLJ ISP
4. ura GUM MAT SPO SLJ LUM
5. ura ŠPO SPO DOP OPB LUM
6. ura OPB IND OPB OPB DŠV
7. ura OPB OPB OPB OPB OPB
8. ura OPB OPB OPB OPB OPB
9. ura OPB OPB OPB OPB OPB

Urnik 3.b

3. B PON TOR SRE ČET PET
Predura JV3 JV3 JV3 DOP JV3
1. ura SLJ MAT MAT MAT SLJ
2. ura SLJ ŠPO SLJ SLJ ISP
3. ura SPO SLJ SPO SLJ ISP
4. ura MAT TJA TJA DSP GUM
5. ura ŠPO LUM DSP DSP DŠV
6. ura OPB OPB DŠV OPB OPB
7. ura OPB OPB OPB OPB OPB
8. ura OPB OPB OPB OPB OPB
9. ura OPB OPB OPB OPB OPB

Urnik 4.a

4. A PON TOR SRE ČET PET
Predura IND IND IND
1. ura SLJ MAT SLJ MAT ŠPO
2. ura DSP SLJ TJA ISP SLJ
3. ura TJA DRU MAT SLJ MAT
4. ura NIT ŠPO NIT NIT LUM
5. ura MAT GUM DOD GUM LUM
6. ura OPB IND IND OPB OPB
7. ura OPB NIP OPB IND OPB
8. ura OPB NIP OPB IND OPB
9. ura OPB OPB OPB OPB

Urnik 4.b

4. B PON TOR SRE ČET PET
Predura JV- IND DSP IND IND
1. ura ŠPO DSP TJA MAT SLJ
2. ura DSP SLJ SLJ SLJ ŠPO
3. ura MAT DRU DSP DRU DSP
4. ura TJA GUM NIT NIT LUM
5. ura NIT ŠPO DOD GUM LUM
6. ura OPB IND IND IND IND
7. ura OPB NIP IND IND
8. ura OPB NIP IND IND
9. ura OPB OPB OPB OPB

Urnik 5.a

5. A PON TOR SRE ČET PET
Predura JV- IND IND IND IND
1. ura GUM MAT DSP ŠPO MAT
2. ura SLJ ISP DSP GOS SLJ
3. ura ŠPO NIT DRU DSP RUK
4. ura MAT LUM DSP DSP TJA
5. ura DRU LUM DSP DSP DRU
6. ura IND OPB IND DOD IND
7. ura DSP DSP IND DSP
8. ura DSP DSP IND IND
9. ura OPB OPB OPB OPB

Urnik 5.b

5. B PON TOR SRE ČET PET
Predura JV- DSP IND DOP DOP
1. ura SLJ MAT SLJ GOS DSP
2. ura GUM DSP MAT ŠPO DSP
3. ura DRU ŠPO NIT ISP GUM
4. ura ŠPO DSP LUM DSP DRU
5. ura TJA DRU DSP DSP TJA
6. ura IND DSP IND OPB IND
7. ura OPB OPB IND IND
8. ura OPB NIP IND IND
9. ura OPB OPB OPB OPB