STARŠI

ŠOLSKI KOLEDAR 2018/19

Šolski koledar – 1. del (pdf)

Šolski koledar – 2. del (pdf)

Informacija glede počitnic v šolskem letu 2018/19 (pdf)


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

6. razred

30. november 2018
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2019
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

9. maj 2019
Matematika

13. maj 2019
Tuji jezik

6. junij 2019
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 10. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

17. junija 2019
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

3. september 2018
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2018
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

13. februar 2019
Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

7. maj 2019
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

9. maj 2019
Matematika

13. maj 2019
Likovna umetnost

3. junij 2019
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 3. do 5. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

10. junija 2019
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

14. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

GOVORILNE URE – ŠOLSKO LETO 2018/19

Zap.št. Priimek in ime Dan Ura
1 AVSEC Vasja sreda 11:05 – 11:50
2 BEČAN Veronika sreda 11:05 – 11:50
3 BERČIČ-TERČON Nika petek 11:55 – 12:40
4 ČRNE Nada torek 9:10 – 9:55
5 DOLENC Pavel ponedeljek 10:15 – 11:00
6 ERJAVEC Irena četrtek 11:05 – 11:50
7 FRANKOVIĆ Romana petek 10:15 – 11:00
8 FURLAN  Romana četrtek 11:05 – 11:50
9 GULIČ Tatjana torek 8:20 – 9:05
10 KEBER Anica torek 9:10 – 9:55
11 MEDAR Uroš torek 9:10 – 9:55
12 NARTNIK Janja ponedeljek 9:10 – 9:55
13 OBLAK Marija sreda 10:15 – 11:00
14 OMERZU Jože torek 8:20 – 9:05
15 OPERMAN Peter ponedeljek 11:55 – 12:40
16 OSREDKAR Mateja sreda 11:55 – 12:40
17 PAVLIČ Jerca petek 10:15 – 11:00
18 PLANINŠEK Katja torek 8:20 – 9:05
19 PULKO Nina četrtek 11:05 – 11:50
20 RAZPET Nataša ponedeljek 10:15 – 11:00
21 ŠTRUKELJ Marta sreda 9:10 – 9:55
22 URBAS Mojca četrtek 11:55 – 12:40
23 VARL Katja petek 11:55 – 12:40
24 VEROVŠEK Darinka ponedeljek 11:55 – 12:40

RAZREDNA STOPNJA                     

1 BIZANT Tatjana sreda 11:05 – 11:50
2 GEIGER Andreja petek 8:20 – 9:05
3 GLOBOČNIK Maja torek 11:55 – 12:40
4 GRAJ Marta ponedeljek 9:10 – 9:55
5 JAMNIK Zlata po dogovoru
6 JELEN Mateja ponedeljek 10:15 – 11:00
7 JENKO Alenka torek, sreda 10:15 – 11:00
8 JENKO MEDAR Mateja ponedeljek 11:55 – 12:40
9 KNIFIC Hermina sreda 8:20 – 9:05
10 KORITNIK Urša po dogovoru
11 KRŽIČ Bojana petek 11:05 – 11:50
12 LUŠTRIK Zdenka ponedeljek 11:05 – 11:50
13 PEGAN Vilma po dogovoru
14 POTOČNIK Martina ponedeljek 9:10 – 9:55
15 ŠTRUKELJ Tanja sreda 11:55 – 12:40
16 VASLE Barbara po dogovoru

 

POŠ SORA

1 LESICA Jana ponedeljek 8.50 – 9.35
2 POSEL ILJEVEC Anamari petek 8.50 – 9.35
3 BARLE Ana torek 7.10 – 7.55
4 POLAK Vilma ponedeljek in sreda 8.50 – 9.35
5 MEDAK Željka sreda 10.00 – 10.45
6 ŠINKO Darja po dogovoru
7 KOPAČ Nasta po dogovoru
8 ROŽANC Suzana po dogovoru

 

POŠ TOPOL

Dopoldanske govorilne ure imamo po dogovoru med učiteljem in starši. Popoldanske pa vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 17.00.

V šolski kuhinji pripravljamo hrano za učence, zaposlene in po potrebi tudi za zunanje abonente. Pripravljamo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice. Na voljo je tudi sadna malica. Želimo si, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok dnevno. Šolsko prehrano vodi in organizira Vasja Avsec .

ZAJTRK nudimo učencem od 1. do 5. razreda (le v matični šoli v Preski), ki prihajajo v šolo zgodaj zjutraj in so prijavljeni v jutranje varstvo. Jutranje varstvo poteka od 6.15 do 8.15, učenci zajtrkujejo ob 7.10.

MALICA je organizirana za vse učence in poteka med glavnim odmorom od 9.55 do 10.15.

KOSILO nudimo vsem prijavljenim učencem. Vsi učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje od 11.50 do 16.45, se morajo obvezno naročiti na kosilo (razen v posebej dogovorjenih izjemnih primerih ). Kosijo lahko med 12.15 in 14.15.

POPOLDANSKA MALICA je na voljo od 14.30 in jo priporočamo učencem, ki v podaljšanem bivanju ostajajo še po 15.00.

ODJAVE OBROKOV

V primeru bolezni ali druge odsotnosti starši obroke otroka odjavijo preko portala LO.POLIS z uporabniškim imenom in geslom svojega otroka ali, če nimate dostopa do spleta, od 7.00 do 9.00 pokličete v računovodstvo šole na telefon 01 3629 966.

OBRAČUN ŠOLSKE PREHRANE PRI ODJAVI OBROKOV

Vse obroke, ki jih nudi šola, obračunamo po veljavnem ceniku.

Prijavljen učenec redno prejema vse obroke, na katere je naročen celo šolsko leto oz. do takrat, ko oddate obrazec PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO (sprememba med šolskim letom).

Odjava obrokov do 9.00 zjutraj za isti dan (nepravočasna odjava) se plača, (nesubvencionirane plačajo starši, subvencionirane pa MIZŠ, ker je hrana že naročena), odjava obrokov do 9.00 zjutraj za drugi dan oz. kasnejše dni (pravočasna odjava) pa se v celoti upošteva. Nepravočasno odjavljen ali neprevzet (kosilo) obrok se obračuna v celoti.

OBČASNO KOSILO

Nudimo tudi občasna kosila. Na občasna kosila učence naročijo starši samo preko spletne strani naše šole »Prijava na občasno kosilo« najkasneje do ponedeljka zjutraj do 8.30 za tekoči teden. Vsa prijavljena občasna kosila bodo obračunana po veljavnem ceniku.

Med šolskim letom lahko otroka prijavite ali odjavite na oz. od katerega koli obroka. To storite z ustreznim obrazcem PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO oz. PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO. Obrazca najdete na naši spletni strani ali v računovodstvu, kjer ga tudi oddate, in velja z naslednjim dnem, če je oddan do 9.00 zjutraj.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik oziroma strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

STROŠKE PREHRANE je potrebno poravnati do roka, določenega na položnici. Starše, ki bi lahko imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo.

SUBVENCIJE MALICE IN KOSILA ZA UČENCE

Še vedno je priznana brezplačna malica učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 53 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.  Od 1. 1. 2016 pa pripada subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do    36 %.

Podatke o upravičencih do subvencije malice in kosila pridobi šola sama, zato staršem ni potrebno ničesar vlagati (starši samo preverijo, ali je upoštevana subvencija na položnici).

Cenik storitev (za učence) v šolskem letu 2018/19:

Vrsta storitve Cena v EUR Uporabnik
zajtrk 0,50 učenci
malica 0,80 učenci
kosilo 1.–3. razred 2,85 učenci
kosilo 4.–6. razred 3,00 učenci
kosilo 7.–9. razred 3,25 učenci
občasno kosilo 3,25 učenci
popoldanska malica 0,70 učenci
malica 1,30 zaposleni
kosilo 4,00 zaposleni
športni oddelek 7,00 učenci
ključ za garderobno omarico 4,20 učenci
izposoja športne opreme –
drsalke – cena na dan
1,50 učenci
izposoja športne opreme –
tekaške smuči – cena na dan
2,00 učenci
poškodovana oz. izgubljena brezkontaktna kartica za kosilo 3,00 učenci
< 2019 >
Marec
PoToSrČePeSoNe
    123
45678910
11
 • 11:39
  11/03/2019-15/03/2019

  Zimska šola v naravi – 6. razred

 • 11:41
  11/03/2019-15/03/2019

  No additional detail for this event.

12
 • 11:39
  12/03/2019-15/03/2019

  Zimska šola v naravi – 6. razred

 • 11:41
  12/03/2019-15/03/2019

  No additional detail for this event.

13
 • 08:00 -14:00
  13/03/2019

  No additional detail for this event.

 • 11:39
  13/03/2019-15/03/2019

  Zimska šola v naravi – 6. razred

 • 11:41
  13/03/2019-15/03/2019

  No additional detail for this event.

 • 12:00 -13:00
  13/03/2019

  No additional detail for this event.

14
 • 11:39
  14/03/2019-15/03/2019

  Zimska šola v naravi – 6. razred

 • 11:41
  14/03/2019-15/03/2019

  No additional detail for this event.

15
 • 11:39
  15/03/2019-15/03/2019

  Zimska šola v naravi – 6. razred

 • 11:41
  15/03/2019-15/03/2019

  No additional detail for this event.

 • 12:08 -16:00
  15/03/2019

  No additional detail for this event.

1617
 • Ves dan
  17/03/2019-23/03/2019

  No additional detail for this event.

18
 • Ves dan
  18/03/2019-23/03/2019

  No additional detail for this event.

19
 • Ves dan
  19/03/2019-23/03/2019

  No additional detail for this event.

2021
 • Ves dan
  21/03/2019-23/03/2019

  No additional detail for this event.

 • 12:30 -13:30
  21/03/2019

  No additional detail for this event.

 • 17:00 -18:00
  21/03/2019

  No additional detail for this event.

22
 • Ves dan
  22/03/2019-23/03/2019

  No additional detail for this event.

 • 10:00 -13:00
  22/03/2019

  No additional detail for this event.

23
 • Ves dan
  23/03/2019-23/03/2019

  No additional detail for this event.

24
25262728293031