NARAVOSLOVNI DAN ZA 6. RAZREDE 10. 9. 2019

Učenci 6. razredov se bodo v torek, 10. 9. 2019, odpravili v Botanični vrt v Ljubljani. Pod vodstvom strokovnih delavcev si bodo ogledali Botanični vrt, spoznali bodo tropski rastlinjak ter se seznanili s prilagoditvami rastlin na posamezne biotope. Reševali bodo učni list o rastlinskih organih. Izvedeni bosta dve delavnici. Vsa dodatna navodila bodo učenci prejeli pri naravoslovju. Zbor za učence je ob 7.25 pred šolo, predviden povratek v Presko okrog 13.00.

Veronika Bečan