PRVI ŠOLSKI DAN – OŠ PRESKA

V ponedeljek, 2. 9. 2019, se vsi učenci od 2. do 9. razreda zberete na šolskem dvorišču ob

8:10. Prvi dve šolski uri boste imeli razredni uri v matični učilnici, po malici pa pouk po urniku in navodilih razrednika.

Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 8.30  v šolsko telovadnico. Po prireditvi greste učenci v razrede, kjer boste imeli pouk po urniku.

Urniki za prvi šolski dan bodo objavljeni na spletni strani OŠ Preska.

Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelkih podaljšanega bivanja. Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.

V ponedeljek, 2. 9. 2019, bo šolski avtobus  vozil po naslednjem voznem redu:

 

Ura PRIHOD V ŠOLO
6.35 Trnovec – POŠ Sora
6.43 Žlebe
6.50 Golo Brdo Hrib – Golo Brdo 6:55
7.05 Studenčice
7.25 Trnovec – POŠ Sora
7.30 Golo Brdo Hrib
7.30 Golo Brdo
7.35 POŠ Sora – POŠ Topol
7.50 Žlebe
7.50 POŠ Topol – POŠ Sora

 

 

Ura POVRATEK
13.55 POŠ Sora – Trnovec
13.55 Golo Brdo
13.55 Golo Brdo Hrib
14.15 Žlebe
14.15 POŠ Topol – POŠ Sora
14.30 Studenčice
15.20 Žlebe – Golo Brdo
15.20 Studenčice – Golo Brdo Hrib
15.40 POŠ Sora – Trnovec

 

 

 

V Medvodah, 26. 8. 2019                                 Ravnatelj: Primož  Jurman, univ. dipl. soc.