NARAVOSLOVNI DAN 9.R

V sredo, 17. 4. 2019, bodo imeli devetošolci naravoslovni dan, ki bo potekal 5 šolskih ur. Tri šolske ure bodo s prvošolčki v okviru tutorstva pripravljali eksperiment za Dan odprtih vrat, dve šolski uri pa bodo v okviru pilotnega projekta »Učinkovitost različnih vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja« reševali naloge za ugotavljanje samoregulacije pri učenju. Naravoslovni dan bo potekal v učilnicah biologije, kemije in fizike.

Malica in kosilo bosta potekala po ustaljenem urniku, prav tako izbirni predmeti.

vodja naravoslovnega dne

Nina Poljanšek