Naša šola je eTwinning šola!

Naša šola je eTwinning šola!

Nacionalna svetovalna služba eTwinning je v mesecu novembru podelila 46 slovenskim šolam certifikat eTwinning. Certifikat so prejele šole in vrtci na katerih aktivno sodelujeta v eTwinning projektih vsaj 2 učitelja/vzgojitelja.

Certifikat izkazuje, da je šola aktivno vpletena v mednarodno projektno sodelovanje evropskih šol.

etsola resize