Interesne dejavnosti

  DEJAVNOST RAZ. UČITELJ DAN URA
1. Otroški pevski zbor 1.-3. ga. Urša Koritnik torek 13:40-14:25
2. Likovni krožek 1. ga. Barbara Vasle torek 12:45-13:30
4. Košarka – dečki 1. g. Dejan Bunčič petek 13:30-14:15
5. Košarka – dečki 2 g. Dejan Bunčič petek 14:15-15:00
6. Plesni krožek-deklice 2. ga. Tanja Štrukelj sreda 12:45-13:30
7. Gobelinčki 2.-3. ga. Tanja Štrukelj torek 12:45-13:30
8. Miselne igrarije 2. ga. Mateja Jenko Medar sreda 11:55-12:40
9. Ustvarjalne urice 2. ga. Mateja Jelen petek 11:55-12:40
10. Šah 1.-4. ga. Alenka Trpin četrtek 13:40-14:25
11. Znam več 3.a ga. Alenka Jenko sreda 7:30-8:15
12. Znam več 3.b ga, Tatjana Bizant petek 7:30-8:15
13. Ročna dela 3.-4. ga. Hermina Knific četrtek 12:45-13:30
14. Robotika 3.-5. ga. Romana Frankovič Po dogovoru  
15. First lego 3.-5. ga. Romana Frankovič Po dogovoru  
16. Prostovoljstvo 4.-5. ga. Romana Frankovič Po dogovoru  
17. Košarka – dečki 4. g. Dejan Bunčič sreda 15:00-15:45
18. Košarka – dečki 4.-5. g. Dejan Bunčič sreda 15:45-16:30
19. Košarka – deklice 2.-5. ga. Eva Gogala ponedeljek, sreda 7:30-8:15
20. Otroški pevski zbor 4.-5. g. Pavel Dolenc torek 12:45-13:30
21. Vrtnarski krožek 4.-5. ga. Andreja Geiger sreda 12:45-13:30
22. Vesela Šola 4.-6. ga. Bojana Kržič petek 7:30-8:15
23. Angleška bralna značka 1.-5. ga. Graj,  ga. Globočnik Po dogovoru  
24. Planinski krožek 2.-5. ga. Katja Varl Po dogovoru  
25. Badminton 4.-5. ga. Darinka Verovšek petek 7:30-8:15
26. Priprava na MAT tekmovanje 5. ga. Kržič, ga. Potočnik sreda 7:30-8:15
27. Ritmična gimnastika 1.-5. Ga. Kamenšek Petra torek, četrtek 14:30-16:00