Hišni red

Hišni red 

 

Nekaj poudarkov:

Ukrepi za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb:
– prepovedana je uporaba nedovoljenih naprav in pripomočkov,
– upoštevati je potrebno pravila obnašanja v šolskem prostoru,

– ukrepanje v primeru poškodb ali slabega počutja učenca,
– upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti).

 

Skrb za čisto in urejeno okolje
Odpadke ločujemo in jih mečemo v ustrezne koše za smeti.
Pazimo in ne uničujemo šolske lastnine.
Skrbimo za higieno v sanitarijah.
Toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko.

 

Kršitve pravil hišnega reda
V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili Pravil šolskega reda.

 

 

Celotni pravilnik si lahko preberete na povezavi: Hišni red.